Text Size
nedeľa, apríl 20, 2014
FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed
Články
Slovak English French German

Súdny dvor EÚ: Plošne uchovávanie údajov je v závažnom rozpore so základnými právami

Súdny dvor Európskej únie v spojených veciach C-293/12 a C-594/12 dňa 08.04.2014 vydal rozhodnutie, ktorým zrušil tzv. smernicu o data retention, ktorá členským štátom EU predpisovala, aby prijali zákony, ktoré prikazujú operátorom plošne uchovanie prevádzkových a lokalizačných údajov o elektronickej komunikácii všetkých občanov.

Čítať ďalej: Súdny dvor EÚ: Plošne uchovávanie údajov je v závažnom rozpore so základnými právami

EISi vstupuje do konania Antik v. UPC

EISi podalo dnes návrh na vstup do súdneho konania vo veci Antik v. UPC, v pozícií vedľajšieho účastníka. Keďže v tomto spore ide o spoločensky dôležitú otázku sieťovej neutrality, ktorá výrazne môže ovplyvniť podobu informačnej spoločnosti a miesta spotrebiteľov v nej, EISi sa rozhodlo vstúpiť do konania na strane žalobcu.

Čítať ďalej: EISi vstupuje do konania Antik v. UPC

EISi malo svoje zastúpenie na Internet Governance Forum 2013

Náš člen, Martin Husovec, sa minulý mesiac zúčastnil Internet Governance Forum (IGF) 2013 v Bali. IGF je medzinárodné fórum organizované pod záštitou Organzácie Spojených Národov (OSN) pre riešenie otázok súvisiacich so správou internetu. Na každoročných stretnutiach diskutujú zástupcovia štátov, neziskových organizácií, akadémie a firiem široké množstvo tém, ktoré momentálne hýbu internetovým priestorom.

Otázky súvisiace so správou internetu, akési "internetové veci verejné", sú chápané veľmi široko, od ľudských práv až po správu doménových mien. Tento rok bol poznačený odhaleniami Edwarda Snowdena, ktorého "odkaz" bol všadeprítomný pri diskusii všetkých tém týkajúcich sa súkromia, kryptografie, či občianskeho aktivizmu.

Čítať ďalej: EISi malo svoje zastúpenie na Internet Governance Forum 2013

Návrh na novelizáciu InfoZákona v otázkach PDV

EISi sa zapojilo do legislatívneho procesu k novému zákonu o slobodnom prístupe informáciám. Vo svojom návrhu požadujeme potrebné zmeny pokiaľ ide o odmietnutie sprístupnenia informácií z dôvodu ochrany práv duševného vlastníctva. Cieľom EISi je predíjsť zneužívaniu najmä autorského práva k zneprístupňovaniu informácií, a taktiež zflexibilniť celkovú úpravu pre prípady keď verejný záujem preváži nad ochranou majetku.

Čítať ďalej: Návrh na novelizáciu InfoZákona v otázkach PDV

EISI vyzýva k ochrane súkromia vo vzťahu k nekontrolovanému sledovaniu internetu

European Information Society Institute, o.z. (EISI) sa pripojilo k obrovskej medzinárodnej koalícii vyzývajúcej k posúdeniu súladu vnútroštátnych právnych predpisov a aktivít týkajúcich sa sledovania elektronickej komunikácie s  medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv.

Čítať ďalej: EISI vyzýva k ochrane súkromia vo vzťahu k nekontrolovanému sledovaniu internetu

EISi vyzýva k dodržiavaniu 13 kľúčových zásad pri sledovaní elektronickej komunikácie

EISi sa pripojilo k viac ako dvesto organizáciám z celého sveta, ktoré vyzývajú k dodržiavaniu 13 kľúčových zásad pri sledovaní elektronickej komunikácie. Tieto zásady majú za cieľ sa stať základom pre presadzovanie zmien v oblasti nekontrolovateľne sa šíriaceho sledovania.

Čítať ďalej: EISi vyzýva k dodržiavaniu 13 kľúčových zásad pri sledovaní elektronickej komunikácie

Strana 1 z 7

Podporte nás, robíme to pre Vás


Môj dar:Ďakujeme.sk

 kokso

z MicroBlogu

MicroBlog Priateľov EISi

o informačnej spoločnosti, autorských a priemyselných právach a internetovom práve
Informácie

 

EISI logotyp


 

European Information Society Institute je nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.