O našej práci v roku 2011

European Information Society Institute je občianske združenie, ktoré aktívne bojuje za ochranu práv a slobôd internetových užívateľov a poskytovateľov služieb. Vedieme pre Vás súdne spory a aktivizujeme sa pred orgánmi verejnej moci, vykonávame výskum a zvyšujeme všeobecné povedomie. V priestore informačných technológií Vás chránime najmä
  • pred zneužitím autorského práva a priemyselných práv,
  • neoprávnenými zásahmi do základných práv a slobôd, najmä súkromia
  • a taktiež bránime Vaše spotrebiteľské práva. 
EISI sa v roku 2011 zapojilo do množstva občianskych iniciatív a projektov, súdnych sporov a právnych výskumov. Presnejšie sme vykonali:

Budeme sa pýtať politikov na informačnú spoločnosť

Kandidátov na poslancov Národnej Rady SR sa budeme od nového roka pýtať na ich názory na možné riešenia rôznych otázok informačnej spoločnosti (napr. cenzúru internetu, ustanovenia Autorského zákona a pod.) Ak chcete navrhnúť otázku, ktorú by sme mali pridať, napíšte nám. Alebo využite tento krásny inštrument občianskej spoločnosti bez nás - NapíšteIm.sk.

Podali sme amicus curiae pred Najvyšším súdom SR

EISI podalo dňa 26.11.2011 svoj historický prvý amicus curiae podanie (z lat. priateľ súdu) na Najvyšší súd SR. Hoci tento inštitút amerického práva náš právny systém nepozná, súd ho môže neformálne akceptovať vzhľadom na to, že jeho využívanie je vitálne pre demokraciu a občiansku spoločnosť. Amicus curiae znamená možnosť tretieho sektora obrátiť sa na súd ako jeho priateľ prezentujúc mu svoj názor na pred ním prejednávaný spor. Spor, v ktorom EISI podalo svoje amicus curiae sa týka správneho výkladu ustanovení zákona o ochranných známkach a princípu zneužitia práva. Veríme, že naše podanie zoberie Najvyšší súd SR v úvahu.

Podanie si môžete nižšie.

 

Čítať ďalej: Podali sme amicus curiae pred Najvyšším súdom SR

Ako nenaletieť: 12 vianočných internetových podvodov


 Vianoce sa blížia, a tak mnoho ľudí vyhľadáva na internete výhodné ponuky na nákup darčekov a obchody zas zaplavujú web svojimi vianočnými reklamami a zľavami. A teda práve tento čas najviac zamestnáva  aj tzv. kyberpodvodníkov, ktorí sa pokúšajú nalákať ľudí na ponuky, ktoré vyzerajú až príliš dobre na to, aby boli pravdivé.

McAfee, spoločnosť zaoberajúca sa počítačovou bezpečnosťou, nedávno uverejnila zoznam tzv. 12-tich vianočných podvodov:

{jcomments on}

 

Čítať ďalej: Ako nenaletieť: 12 vianočných internetových podvodov

Hazardný návrh zákona

Ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania návrh zákona ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

EISI sa zapojilo do tohto legislatívneho procesu a podalo nasledovnú pripomienku k predmetnému návrhu zákona: 

Čítať ďalej: Hazardný návrh zákona

Návrhy Rady Európy na samoreguláciu sociálnych sieti a vyhľadávačov

Rada Európy pripravila pre Výbor ministrov návrhy dvoch dokumentov týkajúcich sa nasledujúcej tematiky:

1. opatrenia na ochranu a podporu dodržiavania ľudských práv s ohľadom na sociálne siete,

2. opatrenia na ochranu a podporu dodržiavania ľudských práv s ohľadom na vyhľadávače.

Tí, ktorí vytvorili tieto dokumenty, sú presvedčení, že samoregulácia je jedným z najlepších spôsobov ako zabezpečiť dodržiavanie základných práv v rámci vyhľadávačov a sociálnych sietí. V záujme zabezpečenia možnosti mnohých zúčastnených a zainteresovaných strán zapojiť sa do procesu tvorby finálnej verzie týchto dokumentov je možné do 10. septembra posielať pripomienky a návrhy cez kontaktný formulár na tejto stránke, pričom tieto budú ďalej postúpené Sekretariátu Rady Európy.

 

Čítať ďalej: Návrhy Rady Európy na samoreguláciu sociálnych sieti a vyhľadávačov

Aliancia opakovane žiada prieskum vládneho nakladania s biometrickými údajmi

LONDÝN, 12.5.2011 – Generálny tajomník Rady Európy Thorbjørn Jagland odmieta začať vyšetrovanie týkajúce sa získavania a uchovávania biometrických údajov občanov členskými štátmi. Medzinárodná aliancia organizácií a jednotlivcov podala 31. marca petíciu, ktorá žiada podrobný prieskum podľa článku 52 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDOLPZS).

Vo svojej odpovedi z tohto týždňa generálny tajomník Jagland poukázal na rozhodnutie Rady 1797, prijaté v marci 2011. Zdôraznil potrebu podniknutia istých krokov, ktoré by vylepšili a zmodernizovali existujúce právne rámce, medzi nimi aj konvencie o ochrane jednotlivcov vzhľadom na automatické spracovanie osobných údajov (ETS č. 108). Generálny tajomník však neodôvodnil svoje rozhodnutie nezačať vyšetrovanie právoplatnosti súčasného nakladania s biometrickými údajmi. Namiesto toho sa odvolal na niekoľko inštitúcií Rady, napríklad na Parlamentné zhromaždenie, komisára pre ľudské práva a poradnú komisiu pre konvenciu 108.

Čítať ďalej: Aliancia opakovane žiada prieskum vládneho nakladania s biometrickými údajmi

Rozšírenie používania biometrických údajov vyvoláva v Aliancii obavy.

Londýn, 31.marca 2011 – Medzinárodná aliancia organizácií (medzi nimi aj EISI) a občanov z 27 krajín podala petíciu, vyzývajúcu Radu Európy k začatiu dôkladného preskúmania zbierania a uchovávania biometrických údajov jednotlivými členskými štátmi.

Vlády európskych štátov sa čím ďalej tým viac dožadujú uchovávania biometrických údajov občanov, ako sú napríklad odtlačky prstov a digitálne snímky tváre. To zahŕňa aj uchovávanie týchto údajov na bezkontaktných RFID čipoch v cestovných pasoch a občianskych preukazoch. Vlády niektorých krajín, ako napríklad Francúzska, Holandska a Litvy, dokonca zavádzajú aj uchovávanie biometrických údajov v databázach.

Čítať ďalej: Rozšírenie používania biometrických údajov vyvoláva v Aliancii obavy.

Rámcový návrh na zmenu pravidiel v TLD .sk

Občianske združenie EISI ešte v Septembri 2010 vypracovalo 10 bodov, v ktorých navrhuje zmeniť súčasné pravidlá poskytovania menného priestoru v internetovej doméne ".sk". Návrh sme predložili členom Komisie, ktorá má zmenu na starosti. Môžete si ich stiahnuť tu.

Čítať ďalej: Rámcový návrh na zmenu pravidiel v TLD .sk

EISI podalo návrh na Generálnu prokuratúru SR

Občianske združenie European Information Society Institute podalo dňa 4.10.2010 podnet na Generálnu prokuratúru SR so žiadosťou o podanie návrhu na Ústavný súd SR aby tento preskúmal súladnosť § 59 a ods. 6, 7 zákona NR SR č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o elektronických komunikáciách“) s

* čl. 13 ods. 4, čl. 16 ods. 1 (nedotknuteľnosťou osoby a jej súkromia), čl. 19 ods. 2,3 (ochranou pred neprávneným zasahovaním do súkromného života), čl. 22 Ústavy SR (ochranou tajomstva dopravovaných správ),

* čl. 7 ods. 1, čl. 10 ods. 2, 3, čl. 13 ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd (ďalej aj „Listina“)

* čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej aj „Dohovor“)

 

Čítať ďalej: EISI podalo návrh na Generálnu prokuratúru SR

Strana 7 z 7

Language

FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

 

Podporte nás, robíme to pre Vás


Môj dar:Ďakujeme.sk

 

 

 

 kokso

 

 

 


 

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.