Financing

Our organization is financed solely by:

  • Contributions from members

  • Ad hoc gifts

  • 2% of taxes


Our technical sponsors are: VPS Tech and EXPIRIO.


In 2014, our activities were also funded by company ESET, which contributed 2500 EUR.h

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.

Error: unable to get links from server. Please make sure that your site supports either file_get_contents() or the cURL library.