Darujte nám 2% z daní!

V roku 2016 môžete podporiť 2% zo svojich daní aj European Information Society Institute. EISi je nezávislé občianske združenie, ktoré je financované výlučne prostredníctvom príspevkov svojich členov, grantov, ad hoc darov a príspevkov 2% z daní. Ceníme si pomoc v každej forme a k napĺňaniu našich cieľov nám pomôžu aj drobné prostriedky, na pokrytie bežných nákladov spojených s našim fungovaním (napr. poštovné, cestovné náklady). Preto neváhajte podporiť dobrú vec a pomôžte nám v boji za lepšie regulovanú informačnú spoločnosť, lepšiu ochranu spotrebiteľov a lepšiu prácu súdov.

Čo sa nám aj vďaka vám podarilo v roku 2015?

 • Nový autorský zákon

  • V roku 2015 sme sa intenzívne zapájali do diskusie o podobne nového autorského zákona tak, aby sme posunul naše autorské právo do 21. storočia. Vypracovali sme dokument obsahujúci 126 pripomienok k pripravovanému autorskému zákonu.
 • Zrušenie plošného sledovania občanov

  • Ako dôsledok nášho dlhoročného úsilia, a potom, čo v roku 2014 Ústavný súd SR pozastavil účinnosť ustanovení o plošnom sledovaní komunikácií občanov, v apríli 2015 Ústavný súd SR zrušil predmetné ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách,Trestného poriadku a zákon o Policajnom zbore a definitívne ich vyhlásil za protiústavné.
 • Preskúmali sme digitálnu verejnú správu a dodržiavanie základných práv občanov

  • Vypracovali projekt "Digitálna verejná správa a ľudské práva", ktorý upozorňuje a monitoruje elektronizáciu verejnej správy, ktorá nie je v súlade so základnými právami občanov.
 • Snaha o zlepšenie postavenia umelcov a vedcov

  • Vypracovali vzorové podanie pred Ústavný súd SR, ktorým chceme dosiahnuť zlepšenie postavenia umelcov a vedcov na Slovensku.
 • Účasť na súdnom spore za zachovanie sieťovej neutrality

  • Pokračovali sme v spore Antik v. UPC, ktorý bude dôležitým rozhodnutím pre zachovanie sieťovej neutrality na Slovensku.
 • Boj za zachovanie otvorených Wi-Fi sietí v Európskej únii

  • Apelovali sme na Súdny dvor Európskej únie, aby umožnil zachovanie otvorených Wi-Fi sietí.

 

Všetká táto práca stojí peniaze. Pre rok 2016 stále potrebujeme získať 2000 eur, aby sme zapezpečili efektívnu prácu na našich projektoch. Pomôžte nám poukázaním 2 % zo svojich daní, ktoré by inak pripadli štátu. Každá pomoc, hoci aj drobná, nám umožní pokračovať v našej práci. Aj Vaše rozhodnutie dokáže niečo zmeniť na Slovensku.

Prehľad všetkých našich činností nájdete na stránke "Čo pre Vás robíme?"

Ako postupovať pri darovaní?

Všetky údaje potrebné k darovaniu:

Občianske združenie
European Information Society Institute

IČO: 42227950

Adresa:
Štítová 1
Košice-Juh 040 01

Bankové spojenie:

Fio banka a.s

Kód banky:

8330

Číslo účtu IBAN:

SK3283300000002200137318

 

Naše údaje nájadete aj v registri Rozhodni.sk: http://rozhodni.sk/institution/european-information-society-institute/

 

Návod ako postupovať:

 

Za Váš čas a príspevok Vám vopred ďakujeme

 

Language

FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

 

Podporte nás, robíme to pre Vás


Môj dar:Ďakujeme.sk

 

 

 

 kokso

 

 

 


 

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.

Error: unable to get links from server. Please make sure that your site supports either file_get_contents() or the cURL library.