EISi podáva amicus curiae vo veci 60 eurových faktúr

Zajtra EISi podáva amicus curiae pred Krajským súdom v Prešove vo veci známej ako 60 eurové faktúry - prípadu skrytého spoplatňovania webstránok prostredníctvom všeobecných obchodných podmienok. Súd v našom podaní upozorňujeme na potrebu aplikácie tzv. doktríny prekvapivých klauzúl, ktorá nie je zatiaľ dostatočne rozvinutá v slovenskom práve. Jej dôsledkom je, že prekvapivé ustanovenia, ako napríklad skryté ustanovenia o odpatnosti v registračnej zmluve, nie sú považované za inkorporované do zmluvy a stoja právne neúčinné mimo nej. Tento prístup je oveľa šetrnejší ako prístup Okresného súdu Poprad, ktorý vyhlásil celú takúto registračnú zmluvu za absolútne neplatnú.

Čítať ďalej: EISi podáva amicus curiae vo veci 60 eurových faktúr

Protimonopolný úrad SR nevidí v konaní Finančného riaditeľstva SR porušenie zákona

Protimonopolný úrad SR nevidí v zjavnom zvýhodnení spoločnosti Microsoft zo strany Finančného riaditeľstva SR žiadne porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Vyplýva to z listu, ktorý od úradu nedávno dostalo EISi. Právny názor úradu je však podľa EISi v rozpore s názorom Európskej Komisie. "Protisúťažné účinky preferovania Internet Exploreru v operačných systémoch Windows, ktoré sa Európska Komisia snažila svojím rozhodnutím z roku 2009 vyriešiť, považuje úrad za irelevantné. Štátne orgány môžu podľa úradu nútiť slovenské daňové subjekty používať prehliadač s 20 % podielom na trhu bez toho, aby tak čelili pokute. Nemôžeme s týmto názorom súhlasiť." uvádza Martin Husovec, právnik inštitútu EISi. "Európska Komisia poskytla európskym zákazníkom Microsoftu slobodu voľby pokiaľ ide o prehliadač. Výklad Protimonopolného úradu SR im však túto voľbu berie, keď tvrdí, že je v poriadku, aby štátny orgán nútil občana používať produkt, ktorý má na trhu len 20 % podiel", okomentoval rozhodnutie úradu Martin Husovec.

Čítať ďalej: Protimonopolný úrad SR nevidí v konaní Finančného riaditeľstva SR porušenie zákona

Medzirezortná Komisia pri ÚPVSR podporuje návrh EISi na špecializáciu súdov

Na poslednom zasadnutí Medzirezortnej komisie proti falšovaniu a autorskému pirátstvu, ktorej členmi sú zástupcovia väčšiny ministertiev, bol predmetom rokovania aj návrh EISi na zlepšenie špecializácie súdov v oblasti práva duševného vlastníctva na Slovensku. Návrh EISi na rokovaní získal všeobecnú podporu a Ministrovi spravodlivosti bude zaslaný zo strany Komisie v tomto duchu list.

Čítať ďalej: Medzirezortná Komisia pri ÚPVSR podporuje návrh EISi na špecializáciu súdov

Stiahnite si našu doménovú čítanku

Naša doménová čítanka je prvým systematickým utriedením slovenských doménových rozhodnutí. Je zozbieraním viac ako dvadsiatich rozhodnutí, ktoré sú publikované vo svojom pôvodnom znení výjmúc ich záverečné poučenia. Čítanka je doplnená aj o náš krátky komentár a zoznam relevantnej odbornej literatúry. Zároveň však nie je výberom toho najlepšieho, ale skôr snímkou domácej aplikácie doménového práva.

Čítať ďalej: Stiahnite si našu doménovú čítanku

Slobodné licencie, EISi návrh novely AutZ

EISi predstavuje návrh na novelizáciu autorského zákona, ktorý by mal umožniť riadne fungovanie slobodných licencií aj na Slovensku (napr. licencie GPL, Creative Commons, a pod.).

Súčasný autorský zákon totiž trestá neplatnosťou akúkoľvek licenciu, ktorá je uzatvorená v inej ako písomnej forme alebo, ktorá je uzatvorená medzi neprítomnými.

Čítať ďalej: Slobodné licencie, EISi návrh novely AutZ

Ústavný súd preskúma ústavnosť plošného sledovania občanov

Skupina poslancov Národnej rady SR podá zajtra podanie na Ústavný súd SR, v ktorom žiada aby bolo plošné monitorovanie obyvateľov Slovenskej republiky podľa zákona o elektronických komunikáciách vyhlásené za protiústavné.
Na základe zákona o elektronických komunikáciách sa uchovávajú informácie o každom telefonickom hovore, textovej správe, či emaily, ktorý je odoslaný, vrátane informácií o tom kto, kedy, s kým telefonoval, kde sa vtedy nachádzal, komu a odkiaľ posielal email, či textovú správu, aký telefón alebo službu použil a mnoho ďalších. Takéto sledovanie občanov zo strany štátu predstavuje citeľný zásah do súkromného života, keďže sa vykonáva bez ohľadu na bezúhonnosť alebo čestnosť obyvateľov. Z ukladaných informácií pritom podľa výskumov možno zistiť viac ako z obsahu komunikácie, ktorá je predmetom oveľa prísnejšie regulovaných odposluchov.

Čítať ďalej: Ústavný súd preskúma ústavnosť plošného sledovania občanov

Návrh na špecializáciu sudcov v oblasti práva duševného vlastníctva

Ministerstvo Spravodlivosti SR, Ministerstvo Kultúry SR a Úrad priemyselného vlastníctva SR sme oslovili s presným návrhom ako zlepšiť špecializáciu súdov a sudcov v oblasti práva duševného vlastníctva na Slovensku.

Dnešná úprava totiž až príliš zaťažuje súdy a podľa skúseností je i zlá pre kvalitu spravodlivosti doručovanej občanom a podnikateľom v týchto sporoch. Navrhujeme preto konkrétne kroky ako túto situáciu v oblasti špecializácie súdov zlepšiť.

Čítať ďalej: Návrh na špecializáciu sudcov v oblasti práva duševného vlastníctva

Naša odpoveď v rámci EÚ konzultácie ohľadom zodpovednosti na internete

Európska Komisia spustila verejnú konzultáciu ohľadom procedúr notifikácie a následného reagovania voči nelegálnemu obsah uloženému internetovými prostredníkmi (Public consultation on procedures for notifying and acting on illegal content hosted by online intermediaries). Na jej základe EISi zaslalo Európskej Komisii svoje pripomienky k pripravovanej novele smernice o elektronickom obchode.

Čítať ďalej: Naša odpoveď v rámci EÚ konzultácie ohľadom zodpovednosti na internete

Týždeň PDV

EISi, neuniverzitné centrum pre výskum práva duševného vlastníctva a informačných technológií, bude na jeseň 2012 spoločne s portálom Najprávo.sk organizovať špecializovaný týždeň plný tematiky práva duševného vlastníctva a informačných technológií.

Máme pripravených mnoho zaujímavých článkov a rozhovorov s pedagógmi, sudcami, či praktizujúcimi právnikmi, o ktoré sa chceme podeliť. Naším cieľom je bližšie priblížiť túto špecifickú oblasť  občanom, podnikateľom, ale aj odborníkom a študentom. Chceme ukázať, že sa jedná o krásnu a kreatívnu oblasť práva s veľmi praktickými dôsledkami pre náš denno-denný život a podnikanie. Našim mottom je „zaujať a naučiť“.

Čítať ďalej: Týždeň PDV

EISi predkladá Ministerstvu kultúry návrh znenia mini-novely Autorského zákona

EISi pripravilo ako reakciu na stanovisko Ministerstva Kultúry SR krátky návrh novely Autorského zákona, ktorý má čo najelegantnejšie vyriešiť problém, ktorému čelila obec Pohorelá a obec Heľpa. Znenie návrhu pritom v podstate prinavracia § 81 ods. 6 AZ len jeho pôvodný účel, keď upresňuje, že na použitie voľných diel sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť, a teda ani sankcia vo forme domnienky pre prípad jej nedodržania.

Čítať ďalej: EISi predkladá Ministerstvu kultúry návrh znenia mini-novely Autorského zákona

Strana 5 z 8

 

Language

FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

 

Podporte nás, robíme to pre Vás


Môj dar:Ďakujeme.sk

 

 

 

 kokso

 

 

 


 

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.

Error: unable to get links from server. Please make sure that your site supports either file_get_contents() or the cURL library.