EISi spustilo projekt KOKSO - bude monitorovať kolektívnych správcov

Ako reakcia na správanie kolektívneho správcu SOZA, ktorý vyberá od obcí autorské odmeny za neautorské ľudové piesne, sme sa rozhodli spustiť projekt, ktorý bude od ľudí zbierať takéto a podobné praktiky organizácií kolektívnej správy. Projekt KOKSO - Kontrola Organizácií Kolektívnej Správy Občanmi - má za účel zbierať od ľudí praktické skúsenosti s dnešným (ne)fungovaním kolektívnej správy a na jej základe predstaviť reformu tohto inštitútu tak, aby sa mohla uplatniť v novom autorskom zákone v roku 2014." uviedol Martin Husovec, právnik a člen EISi.

Čítať ďalej: EISi spustilo projekt KOKSO - bude monitorovať kolektívnych správcov

EISi podalo podanie na Protimonopolný úrad SR vo veci obmedzenia súťaže Finančným riaditeľstvom SR

EISi dnes podalo podanie na Protimonopolný úrad SR vo veci protiprávneho obmedzovania súťaže Finančným riaditeľstvom SR. V podaní upozorňujeme Protimonopolný úrad na to, že Finančné riaditeľstvo pri implementácií aplikácií "eDane" a "eTax" spáchalo správny delikt podľa § 39 zákona č. 136/2001 Z.z.  o ochrane hospodárskej súťaže (ZoOHS). Od Protimonopolného úradu žiadame riadne prešetrenie tohto správneho deliktu a následne aj uloženie pokuty pri vrchnej hranici 66 000 eur, s poukazom na to, že ide o niekoľko rokov trvajúci protiprávny stav.

Čítať ďalej: EISi podalo podanie na Protimonopolný úrad SR vo veci obmedzenia súťaže Finančným riaditeľstvom SR

Štát zanedbal otvorené štandardy, podnikateľ ho teraz žaluje

Slovenský podnikateľ EURA Slovakia, s.r.o. dnes podal na Krajskom súde v Banskej Bystrici správnu žalobu voči Finančnému riaditeľstvu SR. FRSR mu ani nie pred dvoma mesiacmi neoprávnene udelilo 11 pokút v celkovej výške 4.978,90 eur za to, že podal súhrnný výkaz na účely DPH papierovo a nie elektronicky. EURA Slovakia pritom objektívne nemohla podať výkaz elektronicky pretože, aplikácie štátu „eDane“ a „eTax“ sú zhotovené tak, aby ich bolo možné používať výlučne iba na produktoch jednej firmy na trhu. Technické riešenie totiž využíva také uzatvorené prvky, ktoré žiadna iná spoločnosť nemôže využívať. Podnikatelia, ktorí si teda zakúpili operačné systémy od iných firiem, nemohli predmetnú aplikáciu používať, a teda ani si splniť svoju zákonnú povinnosť. Správnu žalobu pripravil tím špecializovaných právnikov EISi a FSFE Legal.

Čítať ďalej: Štát zanedbal otvorené štandardy, podnikateľ ho teraz žaluje

Krajský súd: Prevádzkovateľ internetového fóra v zásade nezodpovedá za obsah diskusie

Sudkyňa Krajského súdu v Trenčíne, JUDr. Beáta Čupková, vydala včera veľmi zásadné rozhodnutie vo veci Stacho v Klub Strážov, o.z., ktoré sa týka zodpovednosti na internete za obsah poskytnutý tretími osobami (users generated content). Súd rozhodol, že prevádzkovateľ webovej stránky s nemoderovanou diskusiou v zásade nezodpovedá za obsah diskusie. Podľa hovorcu súdu „Prevádzkovateľ internetovej stránky nenesie zodpovednosť za anonymné príspevky používateľov a zásah do osobnostných práv nespôsobil.“  Pre avizované podanie opravných prostriedkov teraz rozhodnutie poputuje na Najvyšší súd SR, kde EISi podá amicus curiae.

Čítať ďalej: Krajský súd: Prevádzkovateľ internetového fóra v zásade nezodpovedá za obsah diskusie

EISi navrhuje lepšiu špecializáciu súdov v oblasti duševného vlastníctva

EISi minulý týždeň zaslalo list Ministrovi Spravodlivosti JUDr. Borecovi, kde ho žiada o dôkladné prehodnotenie a zmenu dnešnej (ne)špecializácie súdov v oblasti práva duševného vlastníctva. Dnešná úprava totiž až príliš zaťažuje súdy a podľa skúseností je i zlá pre kvalitu spravodlivosti doručovanej občanom a podnikateľom v týchto sporoch. Navrhujeme preto konkrétne kroky ako túto situáciu v oblasti špecializácie súdov zlepšiť.

Čítať ďalej: EISi navrhuje lepšiu špecializáciu súdov v oblasti duševného vlastníctva

Prevádzkovateľ webu zodpovedný za anonymný príspevok

Okresný súd Považská Bystrica vo veci Stacho v Klub Strážov, o.z. rozhodol, že Klub strážov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.otvorene.sk je povinný, okrem iného, zaplatiť pánovi Stachovi 5.000,- EUR za anonymné komentáre tretích osôb. Sme presdvečení, že nesprávne.

Čítať ďalej: Prevádzkovateľ webu zodpovedný za anonymný príspevok

Súd dal EISI za pravdu a sprístupnil rozsudok

Pred časom sme na našom webe informovali o tom, že  Okresný súd Považská Bystrica nám odmietol sprístupniť rozsudok. Krajský súd nám dal za pravdu, a rozsudok nám v krátkej dobe sprístupnil, za čo mu samozrejme ďakujeme. 

Čítať ďalej: Súd dal EISI za pravdu a sprístupnil rozsudok

Vzorové podanie na Ústavný súd SR vo veci plošného sledovania občanov

Členovia EISi pripravili pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vzorové podanie na Ústavný súd SR vo veci protiústavného plošného sledovania občanov podľa zákona o elektronických komunikáciách. Ohľadom podania sme oslovili už niekoľko poslancov naprieč celým politickým spektrom.

Čítať ďalej: Vzorové podanie na Ústavný súd SR vo veci plošného sledovania občanov

Súd nám odmieta sprístupniť rozsudok

Pred pár dňami nám bolo od Okresného súdu Považská Bystrica doručené rozhodnutie, ktorým nám odmietol sprístupniť rozsudok s odôvodnením, že tento rozsudok nenadobudol právoplatnosť a preto ho sprístupniť povinný nie je. Dnes sme samozrejme podali odvolanie.

Čítať ďalej: Súd nám odmieta sprístupniť rozsudok

Podali sme amicus curiae pred Ústavným súdom

EISi podalo minulý týždeň amicus curie v spore Ecopress v. Storin, kde Ústavnému súdu SR dávame do pozornosti nevyhnutnosť položenia prejudiciálnej otázky. Ako vysvetľujeme totiž v našom podaní, vo svetle poslednej judikatúry SDEÚ je potrebné zistiť do akej miery je tunajšia tradičná doktrína Najvyššieho súdu SR vo vzťahu § 7 ods. 1 AZ súladná s právom Únie. Za týmto účelom by mal súd položiť Súdnemu dvoru prejudiciálnu otázku podľa čl. 267 ZFEU. Prejudiciálnu otázku by mal predovšetkým položiť Najvyšší súd SR v dovolacom konaní, ale vzhľadom na konanie aj pred Ústavným súdom, sme sa rozhodli na tieto otázky upozorniť aj jeho. Najvyššiemu súdu SR predložíme podobné podanie v najbližších dňoch.

Čítať ďalej: Podali sme amicus curiae pred Ústavným súdom

Strana 6 z 8

 

Language

FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

 

Podporte nás, robíme to pre Vás


Môj dar:Ďakujeme.sk

 

 

 

 kokso

 

 

 


 

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.

Error: unable to get links from server. Please make sure that your site supports either file_get_contents() or the cURL library.