Právna analýza vybraných ustanovení ACTA

Obchodná dohoda proti falšovaniu ( „ACTA“) vytvára v spoločnosti značnú kontroverziu. Pripravili sme preto krátku trojstranovú analýzu jej dôležitých ustanovení. Je určená bežným občanom, aktivistom, novinárom, politikom ale aj právnikom. Zhrnutím možno uviesť, že najväčšie obavy sú z budúceho výkladu dohovoru, a tiež z vplyvu inštitucionálneho rámca na možnosť reformy práv duševného vlastníctva do budúcna.

Čítať ďalej: Právna analýza vybraných ustanovení ACTA

Opätovne upozorňujeme GPSR na protiústavné monitorovanie obyvateľov SR

Dnes sme podali už druhé podanie na Generálnu prokuratúru SR vo veci protiústavného plošného monitorovania občanov Slovenskej republiky podľa zákona o elektronických komunikáciách. Na jeho základe sa uchovávajú informácie o každom telefonickom hovore, textovej správe, či emaily, ktorý je odoslaný, vrátane informácií o tom kto, kedy, s kým telefonoval, kde sa vtedy nachádzal, komu a odkiaľ posielal email, či textovú správu, aký telefón alebo službu použil a mnoho ďalších. V praxi sú často zneužívané proti občanom. Našim podaním opätovne žiadame GPSR o urýchlené predloženie veci na Ústavný súd SR. Podanie predstavuje pomerne podrobnú právnu analýzu protiústavnosti a prináša aj reálne dôkazy o zneužívaní predmetných údajov orgnámi verejnej moci. Zároveň žiadame všetkých občanov aby sa o tomto probléme rozprávali so svojimi poslancami, keďže aj poslanci Národnej rady SR môžu vec predložiť Ústavnému súdu SR.

Čítať ďalej: Opätovne upozorňujeme GPSR na protiústavné monitorovanie obyvateľov SR

Neoprávnený postup štátu voči protestu ZastavmeActa

Mestská časť Bratislava Staré mesto kládla zvolávateľovi sobotňajsieho zhromaždenia ZastavmeActa neoprávnené prekážky. Pod hrozbou následnej pokuty (do výšky 165 EUR) od neho vyžadovali zabezpečenie minimálne 50 usporiadateľov, pričom odporúčali až 150. Nejedná sa pritom o prvý prípad kedy sa orgán verejnej moci snaží "nadiktovať domácu úlohu" zvolávateľovi argumentujúc § 6 ods. 5 písm. b) a e) zákona o zhromažďovacom práve. Ak od Vás ako zvolávateľa budú niekedy žiadať niečo podobné, prekopírujte im nasledujúci text.

Takéto konanie orgánov verejnej moci ide totiž protiústavne nad rámec zákona o zhromažďovacom práve. Príslušné ustanovenie § 6 zákona totiž vyžaduje len zabezpečiť "potrebný počet spôsobilých usporiadateľov" a "dbať o pokojný priebeh zhromaždenia".  Nie je totiž povinnosťou organizátora ale naopak štátu vytvárať podmienky pre výkon tohto práva.

Čítať ďalej: Neoprávnený postup štátu voči protestu ZastavmeActa

EISI intervenuje v spore proti projektu ZNasichDani.sk

EISI podalo v spore týkajúcom sa projektu www.znasichdani.sk svoje amicus curiae podanie na Okresný súd Bratislava II. Žalované je v ňom občianske združenie Aliancia Fair-play a spoločnost Websupport. Projekt ZNasichDani.sk bol spustený ako spoločný projekt Aliancie Fair-play a Vizuálneho obchodného registra v marci 2011. Monitoruje osoby stojace za firmami, ktoré získavajú zákazky od štátu. Stránka vznikla ako mash-up Vestníka verejného obstarávania a Obchodného registra.


Z dôvodu vysokého spoločenského záujmu, sme ctenému súdu poskytli právne argumenty v nasledovných otázkach:

I. Pomerovanie slobody prejavu a ochrany osobnosti;
II. Nárok na primerané zadosťučinenie v peniazoch;
III. Zodpovednosť poskytovateľa služby informačnej spoločnosti;


 

Čítať ďalej: EISI intervenuje v spore proti projektu ZNasichDani.sk

O našej práci v roku 2011

European Information Society Institute je občianske združenie, ktoré aktívne bojuje za ochranu práv a slobôd internetových užívateľov a poskytovateľov služieb. Vedieme pre Vás súdne spory a aktivizujeme sa pred orgánmi verejnej moci, vykonávame výskum a zvyšujeme všeobecné povedomie. V priestore informačných technológií Vás chránime najmä
  • pred zneužitím autorského práva a priemyselných práv,
  • neoprávnenými zásahmi do základných práv a slobôd, najmä súkromia
  • a taktiež bránime Vaše spotrebiteľské práva. 
EISI sa v roku 2011 zapojilo do množstva občianskych iniciatív a projektov, súdnych sporov a právnych výskumov. Presnejšie sme vykonali:

Budeme sa pýtať politikov na informačnú spoločnosť

Kandidátov na poslancov Národnej Rady SR sa budeme od nového roka pýtať na ich názory na možné riešenia rôznych otázok informačnej spoločnosti (napr. cenzúru internetu, ustanovenia Autorského zákona a pod.) Ak chcete navrhnúť otázku, ktorú by sme mali pridať, napíšte nám. Alebo využite tento krásny inštrument občianskej spoločnosti bez nás - NapíšteIm.sk.

Podali sme amicus curiae pred Najvyšším súdom SR

EISI podalo dňa 26.11.2011 svoj historický prvý amicus curiae podanie (z lat. priateľ súdu) na Najvyšší súd SR. Hoci tento inštitút amerického práva náš právny systém nepozná, súd ho môže neformálne akceptovať vzhľadom na to, že jeho využívanie je vitálne pre demokraciu a občiansku spoločnosť. Amicus curiae znamená možnosť tretieho sektora obrátiť sa na súd ako jeho priateľ prezentujúc mu svoj názor na pred ním prejednávaný spor. Spor, v ktorom EISI podalo svoje amicus curiae sa týka správneho výkladu ustanovení zákona o ochranných známkach a princípu zneužitia práva. Veríme, že naše podanie zoberie Najvyšší súd SR v úvahu.

Podanie si môžete nižšie.

 

Čítať ďalej: Podali sme amicus curiae pred Najvyšším súdom SR

Ako nenaletieť: 12 vianočných internetových podvodov


 Vianoce sa blížia, a tak mnoho ľudí vyhľadáva na internete výhodné ponuky na nákup darčekov a obchody zas zaplavujú web svojimi vianočnými reklamami a zľavami. A teda práve tento čas najviac zamestnáva  aj tzv. kyberpodvodníkov, ktorí sa pokúšajú nalákať ľudí na ponuky, ktoré vyzerajú až príliš dobre na to, aby boli pravdivé.

McAfee, spoločnosť zaoberajúca sa počítačovou bezpečnosťou, nedávno uverejnila zoznam tzv. 12-tich vianočných podvodov:

{jcomments on}

 

Čítať ďalej: Ako nenaletieť: 12 vianočných internetových podvodov

Hazardný návrh zákona

Ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania návrh zákona ,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

EISI sa zapojilo do tohto legislatívneho procesu a podalo nasledovnú pripomienku k predmetnému návrhu zákona: 

Čítať ďalej: Hazardný návrh zákona

Návrhy Rady Európy na samoreguláciu sociálnych sieti a vyhľadávačov

Rada Európy pripravila pre Výbor ministrov návrhy dvoch dokumentov týkajúcich sa nasledujúcej tematiky:

1. opatrenia na ochranu a podporu dodržiavania ľudských práv s ohľadom na sociálne siete,

2. opatrenia na ochranu a podporu dodržiavania ľudských práv s ohľadom na vyhľadávače.

Tí, ktorí vytvorili tieto dokumenty, sú presvedčení, že samoregulácia je jedným z najlepších spôsobov ako zabezpečiť dodržiavanie základných práv v rámci vyhľadávačov a sociálnych sietí. V záujme zabezpečenia možnosti mnohých zúčastnených a zainteresovaných strán zapojiť sa do procesu tvorby finálnej verzie týchto dokumentov je možné do 10. septembra posielať pripomienky a návrhy cez kontaktný formulár na tejto stránke, pričom tieto budú ďalej postúpené Sekretariátu Rady Európy.

 

Čítať ďalej: Návrhy Rady Európy na samoreguláciu sociálnych sieti a vyhľadávačov

Strana 7 z 8

 

Language

FacebookTwitterGoogle BookmarksRSS Feed

 

Podporte nás, robíme to pre Vás


Môj dar:Ďakujeme.sk

 

 

 

 kokso

 

 

 


 

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.

Error: unable to get links from server. Please make sure that your site supports either file_get_contents() or the cURL library.