Ľudia

Členmi EISI sú najmä nadšenci a odborníci v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií, spotrebiteľského práva a ľudských práv. EISI spolupracuje aj s viacerými dobrovoľníkmi z radov študentov alej aj advokátskych kancelárií, ktorý robia našu expertízu ešte väčšmi flexibilnou.

 

2. Zástupca výkonného riaditeľa

Mgr. et Mgr. Pavol Sokol

RNDr. JUDr. Pavol SOKOL, PhD. je právnik v EISi, vedúci Centra Aplikovanej Informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.
 
"Mojou snahou je pomôcť pri osvete tohto spojenia - IT a práva. Ukázať používateľom, že s užívaním moderných technológií prichádza aj občiansko-právna, deliktuálna, ale aj trestno-právna zodpovednosť. Na druhej strane je mojím cieľom poukázať na možnosti právnej ochrany, či už v oblasti ochrany osobnosti a osobných údajov, ochrany autorských a priemyselných práv, alebo v celom spektre ochrany základných práv a ľudských slobôd."
 
Email: sokol (at) eisionline (dot) org, Web: pavolsokol.science.upjs.sk

 

3. Členovia správnej rady

Mgr. Martin HUSOVEC

Mgr. Martin HUSOVEC, Assistant Professor, Tilburg Law School (Holandsko).

"Za niekedy nestarostlivú judikatúru podľa mňa nemôžeme viniť len naše súdy. Sudcovia totiž nemajú k dispozícií poriadnu odbornú literatúru a nepomáha im ani občianska spoločnosť. V zahraničí si sudca pred utvorením svojho názoru môže prečítať okrem podania strán aj početnú právnickú literatúru, podania rôznych špecializovaných inštitútov či blogy osobností odboru. Náš sudca je sám, prípadne so svojím vyšším súdnym úradnikom. Domnievam sa, že ak chceme dnešný stav práce súdov zmeniť, musíme súčasne zlepšiť výsledky právnej vedy a spoluprácu justície s tretím sektorom."

Email: husovec (at) eisionline (dot) org, Web: www.husovec.eu, Twitter: @hutko

 

 

20120128 185022-001JUDr. Ľubomír LUKIČ, právnik v EISi, advokátsky koncipient AK Andrea Havlátová.

"Je nevyhnutné stanoviť presné, jasné, striktné a proporcionálne pravidla sledovania elektronickej komunikácie a mechanizmy na kontrolu ich dodržiavania za účelom zabezpečenia najväčšej možnej ochrany súkromia jednotlivcov. Totiž  súkromie by nikdy nemalo byť potlačované na úkor bezpečnosti. V opačnom prípade sa môže z štátu právneho ľahko stáť štát policajný."

 

Email: lukic (at) eisionline (dot) org

 

3. Ďalší členovia

Martin ŠRÁMEK, právnik v IT oblasti.

"Vďaka tomu, že Slovensko je malá krajina, dokáže pár jednotlivcov zmeniť veľa. Poznám činnosť mnohých aktivistov z rôznych oblastí a videl som, čo všetko sa dá dokázať odhodlaným a vytrvalým prístupom. Som rád, že v rámci EISi mám možnosť sa venovať veciam verejným vo svojom obore."

Email: sramek (at) eisionline (dot) org , Twitter: @MartinSramek, PGP:  365B229B, prístupný na pgp.mit.edu

 

 

Mgr. Matej GERA, právnik v EISi

Email: gera (at) eisionline (dot) org, Twitter:@matejgera

 

 

4. Dobrovoľníci

EISi sa teší podpore mnohých vysoko vážených odborníkov z praxe, ktorí s nami spolupracujú, či už anonymne alebo verejne, na rôznych projektoch a podaniach. Taktiež by EISi nemohlo fungovať bez nadšenia a pomoci mladých nadejných študentov práva, ekonómie či iných vied.

Mgr. Silvia LATTOVÁ, právnička v oblasti bankovníctva a doktorandka na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity.

"Pre mňa, ako nadšenca práva duševného vlastníctva, je možnosť podieľať sa na činnosti EISi neoceniteľnou príležitosťou spolupracovať so skvelými ľuďmi, získavať nové poznatky z mnohých oblastí práva a rozširovať si tak svoje "duševné obzory".

 

 

 

V prípade záujmu o spoluprácu sa nám môžete ozvať aj Vy na:

Email: gera (at) eisionline (dot) org

 

 

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.