Jej editorom je náš člen Martin Husovec.

Doménová čítanka je dostupná na voľné stiahnutie vo formáte .pdf nižšie. Zároveň bola vydaná vďaka podpore SK-NIC, a.s. aj knižne v náklade 200ks v praktickom A5 formáte (HUSOVEC, M (ed.). Doménová čítanka. Výber zo slovenských doménových rozhodnutí. European Information Society Institute (EISi), 2013, ISBN: 978-80-971307-0-1). Záujemcovia o knižné vydanie nám si ju môžu zakúpiť v jednom z nižšie uvedených odkazov:

HUSOVEC, M. Doménová čítanka. Výber zo slovenských doménových rozhodnutí. EISi, 2012.

 

 

 

EISI logotyp

 

 

European Information Society Institute je mimovládná organizácia, ktorá sa zaoberá prienikom technológií, práva a informačnej spoločnosti. EISi pôsobí aj ako neuniverzitné centrum pre výskum internetového práva a práva duševného vlastníctva.